8518324.4d5e2c8f.640

Despre comportamentul ocupanţilor sovietici  în Basarabia (1940 – 1941; 1944 – 1991) s-a scris enorm. Uniunea Sovietică a deportat un număr foarte mare de persoane din Basarabia și Bucovina în Siberia, unde mulți dintre ei au murit sau au fost executați. În plus, populația de etnie română a fost mutată de la regiunile de graniță. 115.000 de oameni au murit de foame și boli între 1946 și 1947. Istoricul Alexandru Moraru a descoperit în dosarele Arhivei Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova (fosta Arhivă a CC al PCM) un document absolut terifiant, calificat ca fiind Strict Secret. Este vorba despre o informaţie secretă despre „ încălcări penale înregistrate (ce ne lasă să credem, că au existat şi crime şi tâlhării NEÎNREGISTRATE), săvârşite de militari în oraşul Chişinău în perioada 1 septembrie – 20 decembrie 1945” , informaţia este semnată de şeful secţiei orăşeneşti al miliţiei, locotenent- colonel de miliţie Lebedev, în ziua de 22 decembrie 1945.

1945-1-001-ingrijit

“Astăzi, vin în faţa dumneavoastră cu un singur document, cred eu şocant pentru cei care votează voroninii, dodonii, usaţii, filaţii şi alte coarde de felul acesta. Am scris câteva sute bune de articole în baza documentelor de arhivă şi nu prea s-au găsit îndrăzneţi, care să combată cele menţionate în aceste texte. Şi vă spun de ce…fiindcă este Adevărul dezgolit, fiindcă nu prea poţi avea argumente împotriva documentelor lor, sovietice…eu fiind istoric- arhivist şi cercetător depistez aceste documente din arhivele statului, le traduc din limba rusă  în română şi le pun la dispoziţia dumneavoastră pentru a vă demonstra tabloul adevărat al evenimentelor din perioada istorică respectivă”, a notat Moraru pe blogul său. Vă prezentăm în continuare textul documentului tradus și publicat de marele istoric.

STRICT SECRET

În oraşul Chişinău şi suburbii în ultimul timp militarii din unităţile militare dizlocate pe teritoriul oraşului Chişinău şi suburbii au fost săvârşite un şir întreg de crime şi încălcări grave exprimate prin beţii sistematice, huliganism, jafuri, tâlhării, împuşcături fără scop cu consecinţe mortale, conducerea automobilelor fără numere de înmatriculare, fără permis de conducere în urma cărora au avut loc accidente rutiere cu final mortal.

În ultimul timp, adică din septembrie până la 20 decembrie 1945 au fost înregistrate următoarele fapte penale:

Crime (omucideri) -11

Jafuri – 14

Dezbrăcări ale celor beţi – 12

Zmulgeri de obiecte – 10

Furt calificat – 127

Furt de buzunare – 7

Acte de huliganism – 22

E necesar de menţionat că cele mai frecvente încălcări penale sunt următoarele:

La 17 septembrie 1945 sergentul comendaturii militare din or. Chişinău Iacovenko Arcadii Ivanovici împreună cu un grup de soldaţi sovietici în suburbia oraşului Chişinău la răscrucea Sculeanca au furat mai multe obiecte de la cetăţeanca Tiacova. Obiectele furate a fost confiscate şi întoarse stăpânei. Tâlharii au fost traşi la răspundere penală, dosarul  lor a fost trimis la procurorul garnizoanei Chişinău.

La 18 septembrie 1945 colaboratorii secţiei 3 miliţie pentru furt a mai multe obiecte dintr-o căruţă a fost reţinut sergentul secţiei comendatură Studenov Alexei Semionovici din Brigada 40 a Regimentului de artilerie şi transmis superiorilor săi pentru a lua măsurile cuvenite. Aceştea n-au luat nici o măsură şi în aceiaşi zi lucrătorii secţiei 3 miliţie l-au reţinut repetat pe sergentul Stupnev pentru furt al obiectelor din căruţa cetăţeanului Granguţoi (poate fi Crăncuţă ? – în multe documente sovietice sunt schimonosite numele persoanelor şi numele localităţilor româneşti din Basarabia- Al.M) şi Grigorenco. Materialele au fost transmise procurorului garnizoanei Chişinău.

La 28 septembrie 1945 un grup de militari sovietici alcătuită din trei persoane, un sergent şi doi soldaţi  la ora 23 pe strada Leovschaia au dezbrăcat pe cursantul şcolii juridice Tkacenco. Acelaş grup în drum spre unitatea lor militară pe strada Meşceanscaia cu forţa armelor au jefuit pe locuitorul oraşului Chişinău, Lungu scoţind de pe el sacoul şi 50 de ruble.

La 29 septembrie 1945 un grup de militari sovietici din Regimentul tancuri cu forţa armelor au prădat cetăţeanul Crăciun pe strada Sireiskaia, luândui acestuia 3600 ruble.

La 30 septembrie 1945 militarul Regimentului 372 Armată sergentul Neceaev fiind beat în oraşul Chişinău a încercat să-l omoare pe miliţianul de gardă şi a împuşcat în el de 5 ori. Făptaşul a fost reţinut şi transmis comendantului militar.

La 2 octombrie 1945 la ora 13 ziua în oraşul Chişinău pe strada Petropavlovskaia o grupă de militari compusă din doi oameni, Alexeev Leontii şi Gubiţin S. În stare de ebrietate băteau şi batjocoreau oamenii, care treceau pe strada nominalizată, au fost reţinuţi, dar au opus rezistenţă fizică şi au bătut pe şeful secţiei 4 miliţie, maiorul de miliţie tov. Lebedev. Făptaşii au fost transmişi comandamentului unităţii.

La 14 octombrie 1945 la ora 22 în oraşul Chişinău pe strada Chilia în casanr.17 militarul sovietic, locotenent inferior al unităţii militare nr. 514 Turevskii V.A. printr-un act de huliganism l-a omorât pe locuitorul din Chişinău Neverov N. A. Criminalul a fost arestat şi transmis procuraturii militare a garnizoanei din Chişinău.

La 21 octombrie 1945 militarii sovietici din Regimentul 60 Polenkov Pavel Nikitovici şi Kasenkov Nicolai Ivanovici au încercat să fure safelul cu banii trustului apăcanal din Chişinău dar au fost reţinuţi asupra faptei şi transmişi comandamentului unităţii.

În noaptea de 31 octombrie 1945 doi militari sovietici din unitatea dislocată la marginea Buiucanilor au săvârşit o crimă omorând pe locuitorul Nazarbikian şi au dispărut pe teritoriul orăşelului militar.

La 4 noiembrie 1945 doi locotenenţi sovietici în restauranul de vară au întâlnit pe locuitorul oraşului, mecanic la fabrica de spirt (alcool) şi au început să-l bată, după care unul din locotenenţi a tras două focuri din pistol, rănindu-l mortal pe respectivul, după care au dispărut în orăşelul militar.

La 5 noiembrie 1945 în oraşul Chişinău, în sectorul Poşta Veche, casa numărul 1 ofiţerii locotenent inferior Alexeev Vasilii Artemovici şi locotenentul Sokolov Anton Vasilievici au prădat apartamentul cetăţenei Polejaeva. Aceştea împreună cu doi sergenţi au furat obiecte în suma de 10.000 ruble. Sokolov şi Alexeev au fost reţinuţi şi transmişi procurorului militar al garnizoanei Chişinău.

La 8 noiembrie 1945 la ora 1.30 noaptea locotenentul inferior Garin V.N. şi Ivanov A.I. ambii din divizia 47 puşcaşi şi militarul Podiminosim A.M. fiind în stare de beţie au intrat în clădirea Comisariatului Norodnic Forestier (Narkomles) unde era petrecerea colaboratorilor, au început a face tot felul de provocări huliganice, ai înjosi cu tot felul de cuvinte necenzurate pe persoanele responsabile prezente acolo. Făptaşii au fost reţinuţi şi transmişi comandamentului militar.

La 8 noiembrie 1945 la ora 24 pe strada Pavlovskaia militarii sovietici din Regimentul tancuri Vasilenco şi Kudreavţev, care păzeau un depozit de alimente şi se aflau la post au oprit din drum pe colaboratorul inspecţiei rutiere, locotenent major Barâşev Alexandr Grigorievici  şi cu forţa armelor l-au dezbrăcat de palton, iau luat arma şi l-au bătut.

Citește și: 

Secretele „Sultanatului lui Victor Ponta”, în viziunea „Europa Liberă”

Euroalesul Buda: “E timpul să le spunem NO, NICHT, NIET celor din UE”

Ex-euroalesul Vadim, despre Iohannis și Ponta: “Boul mic și puștiul ingrat”

La solicitarea colaboratorilor NKVD şi reprezentanţilor comenduirii militare de ai preda pe infractori, ofiţerul de gardă al unităţii, locotenentul major Siniţin, fiind în stare de ebrietate categoric a refuzat să-i predeie pe infractori şi a promis că aceştea vor fi pedepsiţi în cadrul unităţii.

La 15 noiembrie 1945 la piaţa centrală militarul sovietic din brigada nr. 51 Şuvalov N.S. fiind în stare de ebrietate a deschis foc din automat în rezultatul căruia au fost răniţi două cetăţene – Gvintulina P.I. şi Poleacova N.T. În cele din urmă făptaşul a fost reţinut şi transmis procurorului garnizoanei Chişinău.

La 25 noiembrie 1945 în casa nr.34   din strada Meşceanskaia locotenentul Regimentului 229 al Diviziei 49 Fomin V.F. din motiv de gelozie a împuşcat-o pe cetăţeana Krivulean V.L. Dosarul a fost transmis procurorului Corpului de Armată.

La 1 decembrie 1945 la ora 19 pe strada Prunculovscaia(aşa au tradus şi denumit strada Pruncului- Al.M.) militarii sovietici din unitatea 84414 Juravliov şi sergentul Ivanov au săvârşit un furt de la cetăţeanul Şuşkov, i-au furat garmonica.

Soviet_occupation_of_Bessarabia_and_Northern_Bukovina_44

Dosarul a fost transmis procurorului militar al Corpului de Armată.

La 4 decembrie 1945 militarii sovietici din unitatea militară nr.190Scorobogatov S.I. şi  Şilaev V.V. au prădat pe cetăţeanul Gheorghiţă G.S. Făptaşii au fost reţinuţi şi trimişi procurorului militar al garnizoanei Chişinău.

La 9 decembrie 1945 pe strada Kojuharskaia (corect Cojocarilor- Al.M.) militarii sovietici din batalionul penal nr.51 BarţevE.P. şi Agafonov au săvârşit un furt de apartament în număr de mai multe obiecte. Făptaşii au fost reţinuţi, obiectele furate au fost întoarse stăpânului, iar materialele dosarului au fost expediate comenduirii oraşului Chişinău.

La 11 decembrie 1945 în oraşul Chişinău pe strada Kiliiskaia (corect strada Chiliei –Al.M.) casa nr.25 militarii sovietici din Corpul 10 Gardă Kucinin şi Livaşov fiind în stare de ebrietate au provocat bătăi  în apartament cu militarii sovietici grăniceri Titarenco N. , Mâcitobaiev J. şi  Ciuvankov în urma căreia Titarenco a fost omorât, iar  Mâcitobaiev şi  Ciuvankov au fost grav răniţi. Dosarul a fost înaintat procurorului militar al unităţilor NKVD.

La 14 decembrie 1945 în oraşul Chişinău pe strada Şmidt militarii sovietici din unitatea militară 7481 Oleinik N.A. şi Kojnikov au snopit în bătăi pe miliţianul de gardă Perjov. Dosarul a fost înaintat la procuratura garnizoanei Chişinău.

La 16 decembrie 1945 în oraşul Chişinău în sectorul Buiucani, la casa nr.14 în timpul când militarii sovietici neidentificaţi au încercat să fure un gard de lemn în procesul de reţinere a acestora a fost împuşcat căpitanul serviciului medical din Regimentul 105 Armată Zlotin.

La 17 decembrie 1945 pentru acte de huliganism  au fost reţinuţi militarii sovietici Poleakov G.N. şi Arosov I.C. care au bătut mai mulţi locuitori din Chişinău şi au opus rezistenţă fizică în procesul de reţinere a lor.

La 17 decembrie 1945 în sectorul şoselei Hânceşti pe drum militarii sovietici din unitatea militară nr.7375 au provocat între dânşii o bătaie în urma căreia a fost omorât sergentul inferior Vladimirov. Dosarul a fost înaintat procurorului militar al garnizoanei Chişinău. Cu cazuri asemănătoare la secţiile de miliţie din oraşul Chişinău  se adresează zilnic un număr important de oameni.  

Citeşte şi:

Fost şef al SIE despre Regele Mihai: “A primit rentă de la PCR!”

Grapini, rușinea Europei! Deputata a maltratat iar limba română!

Nu e glumă: Fostul euroales Vadim riscă să ajungă în stradă!

Săftoiu, atacată de un alt personaj din carte: „Coana Safta Pufuleţ”

Euroaleșii, la ora bilanțului: Negrescu, cel mai activ, Ivan, cel mai leneș

Acest articol este proprietatea Pagina Europeană și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

Articole similare

2 Responses to Crimele rușilor de la Chișinău, dovedite de un document secret

  1. Magdalena Möller spune:

    Macrinici Radu a scris pe FB, ca e „Foarte adevarat, numai ca fotografia e din Berlin” !!!???…
    Daca este adevarat, atunci Fotografia NU are ce cauta în Articol, sau trrebuie specificat ca atare, altfel Articolul este compromis, devenind neverosimil…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Scroll to top